Installeer als appAls app installeren?

Klik op delen apple-share en dan op "Zet op beginscherm".
logo_WonenLimburg.webimage.gif
Organisatie

Leefbaarheidsfonds van Wonen Limburg

Meer groen in de wijk, een zitbankje, kunstwerk of achterpadverlichting. Wonen Limburg ondersteunt deze initiatieven. Want hoe klein of groot zo’n investering ook is, de leefbaarheid in de buurt is erbij gebaat. Vandaar dat we enkele jaren geleden het leefbaarheidsfonds hebben opgezet. Dit fonds is van en voor huurders, bedoeld om hun woonomgeving te verbeteren door eenmalige projecten. WL doet graag iets terug voor onze huurder en zijn betrokken bij projecten die de leefbaarheid in een wijk, buurt of regio verbeteren. Het gaat hierbij om uitvoering van eenmalige projecten, waarbij het niet uitmaakt of het een klein of groot project is. Een buurtmoestuin, zitbankjes, speelveld, ruilwinkel of een gezamelijke activiteit met uw buurtbewoners? U kunt er samen met andere bewoners een plan voor indienen. Kijk op de site www.wonenlimburg.nl, bel het WoonAdviesTeam 088-3850800 of bezoek een van onze Buurtwinkels.

Vergelijk hulpaanbod