Installeer als appAls app installeren?

Klik op delen apple-share en dan op "Zet op beginscherm".

Proclaimer

Gegevens in de sociale kaart

In deze website is de sociale kaart G!DS geïntegreerd.

Centre Céramique en Bibliocenter Weert zijn verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens in G!DS.

Mocht u onjuistheden tegenkomen, dan kunt u dit melden via gids@elkander.nl.

Eventuele fouten in de gegevens van de sociale kaart kunnen de Pijler, Elkander, Centre Céramique en Bibliocenter Weert niet uitsluiten. U kunt deze partijen daarom niet aansprakelijk stellen op basis van informatie op deze sociale kaart.

Gebruik teksten en afbeeldingen

Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding de informatie uit G!DS (teksten, afbeeldingen, logo's), anders dan persoonlijk gebruik is niet toegestaan.

Iconen en andere afbeeldingen op deze website mag u niet gebruiken.

Persoonsgegevens en privacy

Feedback

Maakt u gebruik van de mogelijkheid om via e-mail feedback in te sturen? Dan komt de e-mail met uw vraag of opmerking terecht bij websitebouwer Elkander. Wanneer een vraag of opmerking niet voor Elkander bedoeld is, kan deze worden doorgestuurd aan de Pijler, Centre Céramique of Bibliocenter Weert, zodat zij u verder kunnen helpen. Uw naam en contactgegevens worden alleen doorgegeven wanneer dit van belang is voor het oplossen van de vraag.

Aanmelden organisatie

Wanneer u een organisatie aanmeldt voor de digitale sociale kaart G!DS, is het mogelijk om de persoonsgegevens van een contactpersoon op te geven bij deze organisatie. Dit is niet verplicht. Deze contactgegevens worden gepubliceerd op de website, zodat bezoekers ze kunnen gebruiken om meer informatie op te vragen. U bent er als melder voor verantwoordelijk dat u de persoonsgegevens mag doorgeven voor online publicatie. Degene die de gegevens invoert in G!DS is ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens conform de AVG worden verzameld en verwerkt.
De gegevens van u als melder worden alleen gebruikt ter verificatie van de door u doorgegeven informatie.

Rechten: Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

Elkander vindt uw privacy belangrijk. Daarom gaat Elkander zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Elkander van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen om uw gegevens in te zien. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens aan te laten passen, te laten verwijderen of op te vragen zodat u ze kunt overdragen naar een andere leverancier (dataportabiliteit). Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. Wilt u gebruik maken van een van bovenstaande rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via gids@elkander.nl. Elkander behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Contact opnemen met de gemeente of organisaties

In de website vindt u contactgegevens van instanties in de gemeenten Maastricht, Weert en Roermond die u verder kunnen helpen als u hulp nodig heeft bij het rondkomen. Neemt u contact op met een van de deze instanties, dan is die instantie zelf verantwoordelijk voor een goede omgang met uw privacy. Raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring van de instantie waar u contact mee opneemt.

Cookies

Webbouwer Elkander verzamelt op deze website informatie door middel van cookies. Elkander plaatst cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt (functionele cookies) en cookies die bezoekersstatistieken verzamelen (analytische cookies). Deze informatie gebruik Elkander om de website te verbeteren. Deze statistieken zijn niet terug te herleiden tot een persoon. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.

Locatiegegevens

De website vraagt om uw locatiegegevens voor de sortering van de organisaties bij de categorieën en om organisaties in de buurt te vinden op de kaart.

De locatiegegevens worden alleen in de sessie opgeslagen en worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.

De website kan alleen om uw locatiegegevens vragen wanneer u de locatievoorziening van uw browser heeft ingeschakeld.
Hieronder uitleg over hoe u dit kunt inschakelen op uw telefoon:

  • Apple: Instellingen > privacy > locatievoorzieningen (aan) > Browser (safari/chrome) > toegang bij gebruik
  • Android: Instellingen > apps > browser (chrome/firefox) > locatie > aan

Toegankelijkheid

Elkander en de Pijler vinden het belangrijk dat Kleinebeurslimburg.nl toegankelijk is voor iedereen. Dus ook voor mensen met een beperking.

Komt u een probleem tegen met de digitale toegankelijkheid van deze website? Dan kunt u dit laten weten aan webbouwer Elkander. Stuur een e-mail naar toegankelijkheid@elkander.nl. Vermeld bij uw melding de link naar de webpagina waar u het probleem bent tegengekomen.

Vergelijk hulpaanbod